Pružanje socijalnih usluga mladima za aktivno uključivanje u širu društvenu zajednicu

Zajednica Cenacolo 27 godina djeluje u RH pružajući podršku i brigu osobama u problemu ovisnosti. Evaluacijom utvrđena je potreba za pokretanjem resocijalizacijskog programa koji će omogućiti lakšu integraciju korisnika u širu društvenu zajednicu.

Udruga S.I.D.R.O. i Zajednica Cenacolo pokreću resocijalizacijski program  te ujedno pokreću osnivanje socijalne zadruge Pontes Salutis kroz koju se omogućava zaposlenje osobama koje završe rehabilitacijski program Cenacolo. Resocijalizacijski program se uspješno, kontinuirano provodi 5 godina te je zaposleno 32 osobe koje su završile rehabilitacijski program.

Uz uspješno provođenje resocijalizacijskog programa utvrđeno je da od ukupnog broja osoba koje se uključuju u resocijalizaciju postoji određen broj korisnika kojima prijeti veći rizik od recidiva, socijalne isključenosti i siromaštva što uzročno-posljedično dovodi do neuspješne resocijalizacije.

pripadnost
resocijalizacija

Navedene osobe nemaju obiteljsku podršku, nemaju osiguran stambeni smještaj, nezavršeno školovanje, pripadaju skupini mladih koji su u prosjeku od 16 do 18 godina ušli u program rehabilitacije te povezano s time niti nemaju radnog iskustva, vještina i iskustva u samostalnom životu, imaju financijske dugove…

U 2018. otvorena je stambena kuća koja omogućava korisnicima smještaj, zaposlenje te polagan proces reintegracije u društvo.

Stambena kuća otvorena je u Zagrebu, u Gračanima te trenutno smješteno 7 osoba koje su završile rehabilitacijski proces. Uz smještaj, korisnicima je omogućeno zaposlenje te im se konstantno pruža podrška i savjetovanje tijekom njihove prilagodbe u širu društvenu zajednicu.

logo ministarstvo

U 2019. g. projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.